نوع کالا
جنس کالا
براساس قیمت (تومان)
رنگ کالا
کشور سازنده
مقاومت سایشی لمینت
سیستم کلیک لمینت
طرح لمینت

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۵

 • پارکت لمینت ویوان V610
  پارکت لمینت ویوان V610
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
  -۲۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت آرتا Oxid 902
  پارکت لمینت آرتا Oxid 902
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت پالاز 1721
  پارکت لمینت پالاز 1721
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت پالاز 1719
  پارکت لمینت پالاز 1719
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ۶۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت مونتکس M35
  پارکت لمینت مونتکس M35
  قیمت هر مترمربع:
  فروش ویژه
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت مونتکس M31
  پارکت لمینت مونتکس M31
  قیمت هر مترمربع:
  فروش ویژه
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت مونتکس M11
  پارکت لمینت مونتکس M11
  قیمت هر مترمربع:
  فروش ویژه
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 5674
  پارکت لمینت تکنوفلور 5674
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت تکنوفلور 2714
  پارکت لمینت تکنوفلور 2714
  قیمت هر مترمربع:
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت رینبو – اسموک وود
  پارکت لمینت رینبو – اسموک وود
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۳۹۸,۰۰۰ تومان
  ۹۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1506
  پارکت لمینت امیران پلاس 1506
  تماس با واحد پشتیبانی
  به زودی

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1503
  پارکت لمینت امیران پلاس 1503
  تماس با واحد پشتیبانی
  به زودی

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1501
  پارکت لمینت امیران پلاس 1501
  تماس با واحد پشتیبانی
  به زودی

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1311
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1311
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1309
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1309
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1308
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1308
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1305
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1305
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1304
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1304
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1303
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1303
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1302
  حراج! پارکت لمینت امیران پلاس 1302
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۲۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان %۱۲.۸
  ۷۴,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت امیران پلاس 1204
  پارکت لمینت امیران پلاس 1204
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۴۵۹,۰۰۰ تومان
  ۱۳۸,۶۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 303
  پارکت بلاکلیک 303
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۹۴,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت فلورپن R05
  پارکت لمینت فلورپن R05
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت لمینت فلورپن FP24
  پارکت لمینت فلورپن FP24
  تماس با واحد پشتیبانی
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )