نوع کالا
جنس کالا
رنگ کالا
کشور سازنده
مقاومت سایشی لمینت
سیستم کلیک لمینت
طرح لمینت

نمایش ۱ - ۱۷ کالا از ۱۷

 • پارکت بلاکلیک 301
  پارکت بلاکلیک 301
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۵۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 320
  پارکت بلاکلیک 320
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 300
  پارکت بلاکلیک 300
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 311
  پارکت بلاکلیک 311
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 308
  پارکت بلاکلیک 308
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۷۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 325
  پارکت بلاکلیک 325
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 321
  پارکت بلاکلیک 321
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 315
  پارکت بلاکلیک 315
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۷۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 314
  پارکت بلاکلیک 314
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 310
  پارکت بلاکلیک 310
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 309
  پارکت بلاکلیک 309
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 307
  پارکت بلاکلیک 307
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 306
  پارکت بلاکلیک 306
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۸۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 305
  پارکت بلاکلیک 305
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 304
  پارکت بلاکلیک 304
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۸۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 303
  پارکت بلاکلیک 303
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۱۷,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • پارکت بلاکلیک 302
  پارکت بلاکلیک 302
  قیمت هر مترمربع:
  شگفت انگیز
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  ۲۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

مقایسه ( 0 مورد )