یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره
نمایشگاه بین المللی در و پنجره

یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره :

هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی در و پنجره آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز در و پنجره است . پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید .

تاریخ شروع : سشنبه 98/04/18

تاریخ پایان : جمعه 98/04/21

زمان بازدید : 9 الی 17

نوع نمایشگاه : بین المللی

برگزار کننده : شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران