نمایشگاه بین المللی نفت و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و پتروشیمی :

بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللی نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمی ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتی و تجاری ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيری از شركتهاي توانمند داخلی و خارجی در زمينه صنعت نفت ، گاز، پالايش و پتروشيمی برپا میگردد ، فرصت بسيار مغتنمی است تا شركتهای فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد اين صنعت ، فعاليتها و نوآوری های آتی خود را هدايت نمايند .

تاریخ شروع : چهارشنبه 98/02/11

تاریخ پایان : شنبه 98/02/14

زمان بازدید : 9 الی 17

نوع نمایشگاه : بین المللی

برگزار کننده :شرکت ملی نفت ایران