نمایشگاه بین المللی مواد شوینده و بهداشتی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده و بهداشتی :

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی ، بهداشتی ، سلولزی و ماشین آلات وابسته زیر نظارت انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران و انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران برگزار خواهد شد.

تاریخ شروع : دوشنبه 98/02/02

تاریخ پایان : پنجشنبه 98/02/05

زمان بازدید : 9 الی 17

نوع نمایشگاه : بین المللی

برگزار کننده : شرکت سامع پاد نوین