اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب
نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب

اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب :

براساس تقاهم نامه اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران و گروه نمایشگاهی سازمان توسعه تجارت دویچه مسه آلمان ، برگزاری نمایشگاهی با عنوان بین المللی Wood Working تعیین گشت . این نمایشگاه توسط شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو) و با همکاری Deutsche Messe آلمان ، در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد .

تاریخ شروع : یکشنبه 98/04/09

تاریخ پایان : چهارشنبه 98/04/12

زمان بازدید : 9 الی 17

نوع نمایشگاه : بین المللی

برگزار کننده : شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا